Nieuw bos Langevelde-Terlinden voorgesteld

Donderdag 27 oktober werd het bosproject op Terlinden-Langevelde gepresenteerd. Tijdens die participatieavond, in de raadzaal van het gemeentehuis, deden mensen van Regionaal Landschap Brabantse Kouters en Bosgroep Vlaams-Brabant uit de doeken hoe het bos van 7 ha er zou kunnen uitzien. Daarbij werd met tal van elementen, zoals bijvoorbeeld de bestaande infrastructuur en de hoogspanningslijn, rekening gehouden.

De input van Merchtemnaren was echter welkom en na de voorstelling was er tijd voor tafelgesprekken. Want er is niet alleen plaats voor een bos maar ook voor een speelzone voor kinderen en jeugdbewegingen. Dus waren niet alleen omwonenden van de site aanwezig maar ook Natuurpunt en een delegatie van de jeugd.

Op het terrein langs de Grote Molenbeek situeert de speelzone zich naar het noorden omdat dat de meest droge plek is. Dit is geen speeltuin in de breedste zin van het woord maar wel een speelnatuur van een ongeveer anderhalf voetbalveld. Natuurlijk gaat dat bos dat bos er niet op een-twee-drie staan. Langs de kanten wordt begonnen met lage beplanting zoals struiken om naar het centrum van het bos naar hogere bomen te evolueren. Dat zullen snelgroeiende bomen zijn, allemaal inlandse soorten en waarbij ook zal gekeken naar de bodemtoestand.

Het baantje dat nu langs de beek loopt zou verbreed worden tot 2 meter en mogelijk komt in het verlengde daarvan ook nog een mountainbikeroute. Hier wordt vooral ingezet op voetgangers en fietsers en komen er zeker geen parkings voor auto’s. Dat laatste kan niet de bedoeling zijn want het nieuwe bos komt er op een boogscheut van Merchtemcentrum. Wat ook nog tot de mogelijkheden behoort is dat er vanaf het baantje langs de beek een doorsteek komt naar de parking op de Lactovita-site en de wijk Beekveld. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk