Kort Merchtem: PFAS site Maerschalckbos

Op de gemeentelijkse website is een link aangebracht in verband met een bodemonderzoek in de Groenstraat-Maerschalckbos. Op verschillende meetpunten werden in het grondwater verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Ondertussen kregen alle bewoners in een straal van 500 meter rond de site of bijna gans Peizegem al een schrijven van de gemeente in de bus. Op basis van metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond die locatie. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws