Gouverneur Jan Spooren bezocht Merchtem

De gouverneur van Vlaams-Brabant, Jan Spooren, bracht op maandagmiddag 14 maart een bezoek aan de gemeente Merchtem. In de voormiddag was hij bij de buren van Opwijk langs geweest. De gouverneur is bezig aan zijn Ronde van Vlaams-Brabant. Die begon vorig jaar in oktober in Leuven en daarna had hij nog 64 gemeenten voor de boeg. Het Merchtemse schepencollege, op David De Valck na, en algemeen directeur Chris Van den Bossche, wachtte de gouverneur op en nadat burgemeester Maarten Mast iedereen had voorgesteld volgde een fotomoment in de centrumtuin.

Provinciegouverneur Jan Spooren: “Het is de bedoeling de bestuurskracht van de gemeenten te versterken door samen te werken. We zetten in op de ondersteuning van onze lokale besturen. We willen hen beter leren kennen. Door de burgemeesters en schepenen persoonlijk te ontmoeten kunnen we luisteren naar hun noden.”

Daarna trok het gezelschap naar de collegezaal voor eerst een bilateraal overleg tussen de gouverneur en de burgemeester. De agendapunten ingediend door het college bevatten het volgende: de mobiliteitsproblematiek in het algemeen, de subsidiëring van voet- en fietspadeninfrastructuur, de waterproblematiek, het handhavingsbeleid en de demografische groei met zijn gevolgen (scholenbouw, kinderopvang, buitenschoolse kinderopvang, integratie). (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk