Mobiliteitsplan Merchtem voorgesteld

Een mobiliteitsplan opmaken voor een gemeente is geen sinecure. Dat vraagt heel veel tijd, maar schepen van mobiliteit Lien Casier (CD&V) kon op de gemeenteraad van 31 januari 2022 het resultaat presenteren. Een ambitieus plan en gespreid over tien jaar. “Dit is het resultaat van een lang proces, met veel studiewerk en overleg over verschillende thema’s. We konden rekenen op vele bemerkingen en suggesties van adviesraden, een speciaal opgerichte denktank, scholen, handelaars en de vele Merchtemnaren die van zich lieten horen tijdens de burgerbevraging.  Door dit alles hebben we vandaag een definitief plan dat evenwichtig en toekomstgericht is,” aldus Casier. De oppositiepartijen zagen heel wat hiaten en deelden op heel wat punten de visie niet. Burgemeester Mast bedankte Casier voor het vele werk en tijd dat ze er had aan gespendeerd.

“Mobiliteit één van de speerpunten van het gemeentebestuur en met plan kan er gericht aan de slag worden gegaan om vijf kerndoelstellingen te realiseren.

Als eerste het verhogen van de verkeersveiligheid door vooral in de schoolomgevingen en op schoolroutes minder en trager autoverkeer te verkrijgen, zodat we onze kinderen weer met een gerust hart zelfstandig naar school of hobby kunnen sturen.

Een tweede is bereikbaarheid waar we kiezen voor een vlot bereikbaar centrum, ook voor de wagen, maar met focus op fiets, te voet en openbaar vervoer.

Een derde doelstelling is het verhogen van de leefbaarheid waardoor het aangenaam wonen en vertoeven is in Merchtem.

Vervolgens dient ook de toegankelijkheid te verhogen, niet enkel voor personen met een handicap, maar ook voor gezinnen met kleine kinderen. Dat uit zich in vlakke en voldoende brede voetpaden en voldoende vrije parkeerplaatsen bij winkels. Tot slot zetten we ook in op het milieu door o.a. duurzame verplaatsingen te stimuleren,” aldus Casier.

Alle details van het plan uit de doeken is een ganse boterham en om het gemakkelijk te maken is er een filmpje waarin heel concreet de belangrijkste en meest ingrijpende verkeersmaatregelen voor de komende 10 jaar worden uitgelegd. Het filmpje is terug te vinden op www.merchtem.be/mobiliteitsplan. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk