Inbrakenplaag in Hamme

Na de reguliere gemeenteraad van 21 februari vroeg Reinhoud De Bosscher (N-VA) hoe het zit met de inbrakenplaag die al een tijdje aan de gang is in Hamme en Ossel. Burgemeester Maarten Mast antwoordde daar het volgende op: “De cijfers van de inbraken worden maandelijks toegelicht in het politiecollege en meestal zijn de cijfers voor Opwijk en Merchtem gelijklopend en vrij laag in vergelijking met Asse en Wemmel.

Normaal zijn er twee tot vier inbraken per maand maar de cijfers van januari leren ons dat Merchtem nu aan 14 (veertien) inbraken zit en Opwijk aan één! Het blijkt dat al die inbraken gelokaliseerd zijn in Brussegem, Ossel en Hamme. Normaal zijn er ’s nachts twee ploegen van interventie op patrouille en er is beslist om sinds begin februari een derde patrouille uit te sturen maar enkel in voornoemd gebied. Ik wil toch verduidelijken dat van die 14 diefstallen 50% een poging tot diefstal was. In januari waren er ook vijf aanhoudingen op heterdaad.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk