Gemeente Merchtem stuurt meerjarenplan bij

Halverwege de legislatuur kiest de coalitie van LVB en CD&V-plus voor een ambitieuze bijsturing van haar meerjarenplanning. Zo zal het kerkplein van Peizegem worden heraangelegd, zullen de verblijfkosten in het woonzorgcentrum Ter Stelten de komende drie jaar niet stijgen en zal er gestart worden met de bouw van een polyvalente ruimte voor jeugd en cultuur. In het eerste deel wordt er gefocust op de domeinen financiën, afval, patrimonium, onderwijs en welzijn.

 “Ondanks corona is er al veel gerealiseerd en er komt nog heel wat aan. We zitten op schema en we mogen zelfs ambitieus zijn,” aldus burgemeester Maarten Mast. “Binnenkort zijn al onze scholen asbest vrij en de oudste serviceflats worden momenteel gerenoveerd. Het pleintje van de Krekelendries is heraangelegd, de Kleine Wildernis aangeplant in Peizegem,  werd er ledverlichting geplaatst aan de sportterreinen van sportcomplex Dooren en hebben we zonnepanelen gelegd op daken die er nog geen hadden.”

De komende drie jaar zullen de belastingen alvast niet verhoogd worden. “De negatieve impact die corona heeft op de gemeentefinanciën hebben we via zuinig beleid, weldoordachte verkopen van gemeentelijke gronden en gebouwen en door verantwoordelijk om te gaan met de financiën van alle Merchtemse burgers tot een minimum kunnen beperken. We kunnen dan ook de geplande nieuwe investeringen perfect dragen.” De schuldgraad van de gemeente Merchtem + OCMW is van 2016 naar 2020 gedaald met 8,1%.”, weet schepen van Financiën De Valck. 

Nieuw vanaf volgend jaar is dat alle Merchtemnaren voor een minimale kost een container kunnen aanvragen om asbest af te voeren. Daarnaast zullen er ook PMD-zakken van 100 liter verkrijgbaar zijn. Alle landbouwgronden zullen worden verkocht en de gemeente kocht de parking aan de Krekelendries om te garanderen dat het parking blijft. Daar zal in 2022 een propere parking, met een verhoogde capaciteit van 30%, worden aangelegd. Anderzijds kocht de gemeente ook gronden, zoals tussen Maurits Sacréstraat en Kapelleveld, om een kleine wijk met sociale woningen te realiseren.

“In het onderwijs beschikken alle leerlingen van de lagere en middelbare scholen over een Chromebook”, laten schepenen van Onderwijs Jullie Asselman en Steven Elpers weten. Verder werd er geïnvesteerd en zal er nog worden geïnvesteerd in de schoolinfrastructuur. Zo krijgt de Tuinbouwschool een nieuwe overdekking van de speelplaats en een volledig nieuwe inkom. Deze zal grotendeels door de leerlingen zelf worden aangelegd.

Schepen Julie Asselman had goed nieuws over het woonzorgcentrum Ter Stelten want de verblijfskost zal de komende jaren niet worden geïndexeerd. “In tijden van financiële onzekerheid en hoge inflatie hebben we er voor gekozen om dat de komende drie niet te doen. Hierdoor blijft de verblijfkost van de bewoners tot het eind van de legislatuur zeker dezelfde.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk