Peizegem, een dorp met geschiedenis

“Eigenlijk begon het al 50 jaar geleden, toen ik meewerkte aan de brochure over 100 jaar parochie. Ik was ook actief in de parochie en kon de archieven ervan inkijken en gebruiken”. Het is dan ook niet te verwonderen dat Herman 70 pagina’s besteedt aan de stichting van de parochie, het bouwen van de kerk en de verschillende pastoors die de parochie beheerden. Maar ook het alledaagse leven, de plaatselijke geschiedenis (met o.m. de twee wereldoorlogen), het onderwijs en het verenigingsleven komen aan bod.

Herman Larivière (80) schreef een turf van 332 pagina’s naar aanleiding van 150 jaar parochie Peizegem. “Het oorspronkelijke plan was om louter over de geschiedenis van de parochie te schrijven maar het boek is uitgegroeid tot een allesomvattende schets van de laatste 150 jaar van Peizegem. Ik werkte nauw samen met de Heemkring om dit boek te realiseren”.

Herman is niet aan zijn proefstuk toe. Hij schreef reeds de geschiedenis van zijn familie, de familie Larivière, die hij kon traceren tot in de 17de eeuw. Onder meer dank zij de documenten die hij vond na het overlijden van zijn vader Kamiel, de stichter van de gemeentelijke tuinbouwschool in Peizegem. Maar de geschiedenis van de parochie Peizegem is andere koek.

Op 24 september 1871 werd het koninklijk besluit dat het officiële startschot van de parochie Merchtem-ten-Bosch was ondertekend. Herman wil zijn boek dan ook op 24 september 2021 voorstellen. “Ons dorp heeft een hele geschiedenis maar ook de toekomst wenkt,” zegt Herman die uiteraard trots is op zijn werk maar ook op zijn dorp en parochie.

Vanaf midden juli kan je intekenen voor het boek. Het is de bedoeling een 200 exemplaren te laten drukken maar als de voorintekening succesvol is, kunnen het er ook meer zijn. ‘Peizegem, een dorp met een geschiedenis” kost bij voorintekening 25 euro en telt 332 pagina’s. Het is rijk geïllustreerd met foto’s. Op onze nieuwssite www.goeiedag.be vind je in juli meer info over de manier waarop je het boek kan bestellen. Half juli krijgt elke Peizegemnaar bovendien een flyer in de bus met alle praktische gegevens.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk