PRO heeft bedenkingen bij mobiliteitsplan

De ideeën voor een nieuw mobiliteitsplan worden kritisch op de korrel genomen door PRO, met zeven zetels de tweede grootste partij in de gemeenteraad. De partij kan zich vinden in de algemene doelstelling om het centrum aangenamer en rustiger te maken. Maar de manier waarop die zou gerealiseerd kunnen worden kan op minder goedkeuring rekenen. PRO wil geen eenrichtingverkeer in de Brusselsesteenweg en de August De Boeckstraat. Ze zien wel wat in het idee om het inkomend verkeer rond het centrum te leiden via het ‘woensdagmarktringske’ maar dan alleen op momenten van grote verkeersdrukte (van 7.45 tot 9 uur en van 15.15 tot 16.30 uur). Dan zou PRO opteren voor tijdelijk eenrichtingsverkeer (om de schoolgaande kinderen meer veiligheid te bieden) zoals in de Molenbaan in Peizegem nu al wordt toegepast.

PRO stelt ook vragen bij de zogenaamde randparkings waar bezoekers voor het centrum hun wagen kunnen achterlaten. Zij vinden de ‘nieuwe’ parking op de Krekelendries strijdig met dit idee evenals het herinrichten van de parking aan het August De Boeckhuis. Met de vergroening ervan gaan ze wel akkooord, met het verminderen van het aantal parkeerplaatsen niet. PRO opteert voor een randparking op het terrein aan de Reedijk (waarvoor recent een omgevingsvergunning werd aangevraagd).

PRO is ook verwonderd dat de ‘fietsdoosteken’ die in het toekomstige RUP worden aangekondigd in het mobiliteitsplan ‘zijn vergeten’. PRO pleit tenslotte voor ANPR-camera’s in het centrum en zelfs voor trajectcontrole in sommige straten. Zij denken o.m. aan de Sint-Jansstraat.

Meer info op de facebookpagina en website van PRO.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk