Merchtem kermis geannuleerd, mondmaskers in openbare gebouwen

Het college van burgemeester en schepenen nam een bijzonder lastige beslissing: de jaarlijkse kermis in de tweede helft van augustus wordt geannuleerd. Ook alle publieksmanifestaties die in de kermisperiode zouden georganiseerd worden, worden geschrapt.

Het hing al een tijdje in de lucht: de kermis leek te moeten wijken onder de druk van het covid-19 virus. Dat virus is weer in opmars en het zou onverantwoord zijn om een kermis toe te laten waarop honderden, soms duizenden present tekenen. Een sof voor de lokale horeca én de kermisuitbaters maar het is wat het is.

Bovendien legt het gemeentebestuur een mondmaskerplicht op in de publieke gedeeltes van openbare gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, politiepost, …). Deze verplichting geldt vanaf 12 jaar.

Tegelijk beveelt de gemeente het gebruik van mondmaskers sterk aan op openbare plaatsen in openlucht zoals de speelpleintjes, de hondenweides, de centrumtuin of het sportcomplex. 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk