Nog 7 plaatsen voor kleuters in Merchtem

Voor het schooljaar 2020-2021 heeft gemeente Merchtem, in samenspraak met alle Merchtemse kleuter- en lagere scholen, gewerkt met een online centraal aanmeldingsregister.

Vanaf 1 tot en met 31 maart 2020 konden ouders hun kleuter aanmelden via dit CAR.  De toewijzing is gebeurd op basis van: broers/zussen en kinderen van personeel, schoolkeuze en afstand tot de gekozen school.

“85 % van de kleuters hebben hun eerste schoolkeuze toegewezen gekregen. Vanaf 1 tot en met 27 mei 2020 konden ouders hun kinderen inschrijven in de hen toegewezen school. Hierdoor hebben alle kleuters uit Merchtem die zich aangemeld hebben via het CAR een plaats in een school van Merchtem indien ze dit wensen,” zegt schepen Julie Asselman. Vanaf 28 mei 2020 kon er ingeschreven worden in de scholen met vrije plaatsen.

Er zijn in alle scholen samen nog 7 vrije plaatsen voor geboortejaar 2018. De vrije plaatsen zijn terug te vinden op merchtem.aanmelden.in. Inschrijven kan bij de scholen zelf.

Meer info via onderwijs@merchtem.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk