Ereburgemeester Eddie De Block

Na de gemeenteraadszitting van 27 januari volgde een plechtig moment waarop gewezen burgemeester Eddie De Block werd gehuldigd nadat minister Bart Somers hem de titel van ereburgemeester toekende.

Het parcours van Eddie De Block is op zijn minst merkwaardig te noemen. In 1994 kwam hij voor de eerste keer op de lijst en haalde meteen 852 stemmen, wat hem het voorzitterschap van het OCMW opleverde. In 2000 werd hij burgemeester, een ambt dat hij tot 31 december 2018 zou bekleden. Met een piek van 3606 voorkeurstemmen kan je moeilijk anders dan hem een populaire politicus en burgemeester noemen.

In zijn ambtstermijn heeft hij grote bouwprojecten (RVC Ter Stelten, de serviceflats, het sportcomplex Dooren, nieuwe scholen in Peizegem en Merchtem, …) gerealiseerd, de open ruimte gevrijwaard en Merchtem op de kaart gezet als ‘feestgemeente’, een officiële titel die werd toegekend door minister Paul Van Grembergen.

Bij zijn huldiging had burgemeester Maarten Mast woorden van dank en bewondering voor de tomeloze inzet die Eddie 24 jaar lang heeft getoond. “Hij maakte zijn motto ‘altijd en overal’ waar door aanwezig te zijn op eetfestijnen en manifestaties allerhande”.

Eddie dankte in zijn eigen stijl, doorspekt met humoristische opmerkingen maar ook een prikje naar de huidige oppositie toe. Zijn anekdote over ereschepen Paul Van Den Eynde willen wij u niet onthouden: Toen de politiezone AMOW werd geïnstalleerd was er discussie over de benaming Politie-Police AMOW. Er werd een origineel compromis gevonden in de naam ‘Pol Amow’. “Onze Pol,” zei Eddie, “was daardoor ‘gepakt’ en zei: mijn naam staat nu op alle politiecamionettes waar ik vroeger nog heb ingezeten”.

Op de huldiging waren naast de familie en vrienden van Eddie ook de burgemeesters van Asse, Opwijk en Wemmel aanwezig evenals ereburgemeester Luc Van Weyenberg en ereschepen Paul Van Den Eynde.

Het cadeau bestond uit een set glazen die van de leerlingen van de GTSM het logo van Blok & Bel mee hadden gekregen.

MERCHTEM Eddie De Block 4
Eddie met zijn echtgenote Marleen en de collega’s burgemeesters Walter Vansteenkiste, Albert Beerens en Koen Van Elsen, ereschepen Paul Van Den Eynde en ereburgemeester Luc Van Weyenberg
MERCHTEM Eddie De Block 5
Eddie, zijn echtgenote Marleen en het huidige schepencollege Lien Casier, Julie Asselman, burgemeester Maarten Mast, de schepenen Toon Luypaert, David De Valck en Steven Elpers en GR-voorzitter Walter Teugels.

MERCHTEM Eddie De Block 6

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk