Digitaal aanmelden bij basisschool

Het college van burgemeester en schepenen heeft in overleg met het schoolbestuur van het vrij katholiek onderwijs Merchtem en de directies van de Merchtemse basisscholen een principe akkoord bereikt over de instelling van een netoverschrijdend digitaal aanmeldingssysteem voor alle Merchtemse basisscholen.

Dit houdt in dat de inschrijvingen niet meer chronologisch zullen gebeuren maar via een speciale website op basis van de vrije schoolkeuze-volgorde (criterium 1) en de afstand woonplaats-school (criterium 2). Deze werkwijze stelt een einde aan het “kamperen” vóór de schoolpoort om te kunnen inschrijven.

Omdat allerlei externe factoren zorgden voor vertraging zal het systeem pas kunnen gebruikt worden begin volgend jaar voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021. In afwachting werd afgesproken dat de Merchtemse basisscholen dit jaar een tijdelijke niet-digitale aanmeldingsprocedure gaan invoeren (onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie Leerlingenrechten)  voor de inschrijvingen van de kleuters van geboortejaar 2017.
Op die manier kunnen de kampeersituaties voor instappende kleuters overal worden vermeden.

Meer informatie over de aanmeldingen en inschrijvingen voor schooljaar 2019-20 kunt u vinden op de websites van de verschillende scholen en op de aanplakbrieven aan de verschillende schoolingangen:

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk