Wel eerste communie maar niet in de kerk

’t Is me wat. Pastoor-deken Guido Moeys, parochiepriester van de O.L.V. parochie in Peizegem ontzegt de eerste communicantjes en hun ouders de toegang tot de parochiekerk. Is dat koppigheid of consequentie? Aan u, lezer, om het uit te maken.

Negen jongens en meisjes zouden in Peizegem hun eerste communie vieren. Maar pastoor-deken Guido Moeys had vroeger reeds gesteld te willen breken met het spektakelgehalte van een groots opgezet communiefeest. Hij had de ouders van alle parochies die hij bedient, een aantal data opgegeven waarop zij met hun communicantje naar de hoofdkerk in Opwijk konden komen om tijdens een gewone eucharistieviering hun kinderen in te wijden.

De ouders van negen kindjes zagen dat niet echt zitten en wilden liever dat hun kinderen in de Peizegemse parochiekerk hun communie konden vieren. Dat bleek voor pastoor Moeys onbespreekbaar. Daarop besloten de ouders om zelf een viering te organiseren in Peizegem, in de kerk. De kerkraad van Peizegem gaf toestemming om dat te doen maar pastoor Moeys verzette zich met een schriftelijk verbod tegen deze toestemming.

De ouders moesten dus op zoek naar een nieuwe locatie en een priester-voorganger. Zo komt het dat op zaterdag 12 mei negen kinderen hun eerste communie doen in de zaal Libanon (beheerd door de dekenij Londerzeel) of, bij mooi weer, achter de kerk op de ‘stille weide’. Via rent-a-priest werd een voorganger aangetrokken.

De ouders van de communicantjes wijzen er op dat het hele kerkelijke gebeuren op een intensieve manier werd voorbereid en dat de communicantjes heel goed weten dat het veel meer is dan een commerciële bedoening. Pastoor Moeys is kort en noemt de viering ‘een buitenkerkelijke activiteit’. Koppigheid of consequentie, wat denkt u, lezer?

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Activiteiten van uw vereniging gratis in onze agenda? Klik hier!