Twee straten om oorlogshelden te eren

In Peizegem werden twee nieuwe straten plechtig in gebruik genomen. De straten kregen de naam van een oorlogsheld uit de eerste en een weerstander-politiek gevangene uit de tweede wereldoorlog. Van beide mannen was de familie aanwezig bij het onthullen van de naambordjes van de Benoit Ballonstraat en de François Beuckelaersstraat. De personen die een kavel in de nieuwe wijk hebben gekocht kregen een briefomslag met daarin o.m. hun huisnummer.

Op de voormalige site van de jongensschool komen in het totaal zo’n 47 woongelegenheden. De meeste percelen zijn reeds verkocht. Negen op tien van de kopers zijn Peizegemnaren of hebben een duidelijk band met Peizegem. De kavels zijn gegroepeerd rond twee nieuwe straten die dus naar oorlogshelden werden vernoemd. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. De verkaveling is met de wagen enkel toegankelijk vanuit Leireken via de François Beuckelaersstraat. Met de Nieuwbaan is er een verbinding voor zwakke weggebruikers.

Wie zijn nu de oorlogshelden die hun naam gaven aan de twee straten?

ME Benoit BallonBenoit Ballon (1879-1963) speelde een heel belangrijke rol in het onder water zetten van de IJzervlakte in de eerste wereldoorlog. Hij vond de schipper Hendrik Geeraert die alle kanaaltjes, sassen en sluizen van de westhoek kende. Samen met enkele collega’s soldaten hebben ze de IJzervlakte laten overstromen door sluizen open te draaien, vaak met gevaar voor hun eigen leven. Op de opening van de Benoit Ballonstraat waren nog zijn dochter Maria (96) en Jan (95) aanwezig, evenals verschillende familieleden.

ME François Beuckelaers met tweede leerjaar (1950-1951)
Meester Beuckelaers met het tweede leerjaar van de jongensschool van Peizegem (1950-1951).

François Beuckelaers (1921-1994) werd als jonge man lid van de verzetsbeweging De Zwarte Hand in de omgeving van Puurs en Bornem. Wanneer de groep verraden wordt, wordt ook François gearresteerd en in de gevangenis gestopt. Als Nacht und Nebel gevangene (die van de Nazi-bezetter spoorloos moesten verdwijnen) kwam hij na ettelijke gevangenissen in Duitse kampen terecht. Van de 111 leden van De Zwarte Hand zouden er maar 37 terug komen. Na de oorlog werd François Beuckelaers ‘onderwijzer’ in de school van Peizegem. Bij de opening van de straat die zijn naam draagt waren zijn echtgenote Jeanne en zijn zonen Frank, Jacques en Ignace aanwezig.

Burgemeester Eddie De Block hield een toespraak waarin hij de beide mannen alle lof toe zwaaide. Voor de VOSP hielden Willy Aelbrecht en Hubert De Ridder een toespraak om de figuren van François Beuckelaers en Benoit Ballon te belichten. Na de onthulling van de straatnaambordjes kregen de toekomstige bewoners hun huisnummer uitgereikt.

Voor alle aanwezigen was er een mooi verzorgde brochure over beide oorlogshelden. De brochure was een samenwerking tussen de Vriendenkring van Oud-Soldaten Peizegem en het gemeentebestuur.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk