RUP Sint-Janstraat goedgekeurd

Een aangepaste versie van het RUP Sint-Janstraat werd door de gemeenteraad van Merchtem goedgekeurd. Het aangepaste RUP is er gekomen na een informatievergadering voor de buurtbewoners en na het overlopen van ruim 400 bezwaarschriften.

“De wijzigingen komen tegemoet aan zo’n 90% van de bezwaarschriften,” zegt schepen van ruimtelijke ordening David De Valck. De mogelijkheid om te bouwen aan de grens van het OCMW-park werd geschrapt maar het RUP moet wel rechtszekerheid scheppen voor het project Staels, een zone voor industriële activiteit die wordt omgezet in woonzone.

Lien Casier (CD&V) wilde garanties over de participatie van de bewoners, over de vrees voor onteigeningen, over het duidelijk maken van wat mag en niet mag (o.m. de termen ‘bouwlaag’ en ‘woonlaag’ duidelijker definiëren) en klaarheid scheppen over de voorschriften voor terrassen. Zij wilde de norm van 1 parkeerplaats per wooneenheid liever opgetrokken zien tot 1,5. De Valck benadrukte dat er geen sprake is van onteigeningen en dat een aantal striktere voorschriften wordt vastgelegd in de bouwverordening.

Ludwig De Mesmaeker (Groen) wilde het RUP goedkeuren als er met de resultaten van de infovergadering rekening werd gehouden. Lieven Vanderstappen (N-VA) zag een positieve evolutie in het dossier maar had toch grote bedenkingen bij de kwetsbaarheid (overstromingen) van het gebied. Hij toonde ook zijn bezorgdheid voor de impact van de site Staels op de mobiliteit en vroeg voldoende parkeergelegenheid.

Op 21 februari (19.30 uur) is er een nieuwe infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Uiteraard kunnen er ook nieuwe bezwaren ingediend worden. In de marge van het debat, dankte burgemeester De Block de oppositie voor haar constructieve houding maar hij had geen goed woord over voor de onbekenden die het gemeentehuis hadden beplakt met pamfletten tegen het RUP Sint-Jan: “We hebben klacht ingediend bij de politie”.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk