Merchtem heeft een (voorlopig) kerkenplan

Maandag zal schepen David De Valck het ‘kerkenplan’ van het Centraal Kerk Bestuur (CKB) van Merchtem voorstellen aan de gemeenteraadsleden. In dat kerkenplan staat wat er met de verschillende kerkgebouwen in de gemeente kan of zal gebeuren. Omdat de Pastorale Zone Wemmel, waartoe drie Merchtemse parochies behoren, op het moment van het opstellen van het plan nog niet opgericht was, is het plan slechts voorlopig.

Merchtem telt vijf parochies die tot drie verschillende pastorale zones behoren: Merchtem (Zone De Bron), Peizegem (Zone Effata) en Brussegem, Ossel en Hamme (Zone Wemmel). Vier van de vijf kerken genieten het statuut van beschermd monument. De kerk van Peizegem werd in 2014 erkend als historisch waardevol. Ten slotte is er nog de SintAnnakapel in Brussegem, eveneens beschermd als monument.

Werken

Of een kerkgebouw wel of niet beschermd is als monument is van groot belang bij restauratiewerken. Werken aan beschermde monumenten worden immers voor 80% door de overheid betaald. Het kerkenplan beschrijft ook de staat van de kerkgebouwen en wat er aan werken in de (nabije) toekomst zal nodig zijn.

De kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodt werd in de jaren ’80 grondig gerestaureerd. Toch werd in 2014 een dossier opgestart om de kerk beter te beveiligen, insecten (de het houtwerk aantasten) te bestrijden en het herstellen en herschilderen van het pleisterwerk.

M Kerktoren Peizegem
De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Peizegem in de steigers.

De kerk van Hamm en de Sint-Annakapel bevinden zich in goede staat na de nog recente restauratiewerken. De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Peizegem staat voor grotere problemen. Het is de enige kerk die niet het eigendom van de gemeente is. Monumentenwacht heeft bij zijn geregelde controles een waslijst van gebreken opgesteld waarvan een aantal prioritair reeds zijn aangepakt.

De kerk van Ossel tenslotte verkeert in een vrij goede staat. Wel zou de gevel in het komende decennium opnieuw gekuist en behandeld moeten worden.

Bestemming

De O-L-V-ter-Noodtkerk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 7de eeuw, blijft de hoofdkerk vaan de gemeente Merchtem. Ossel is en blijft de hoofdkerk in de pastorale zone met Brussegem en Hamme. In alle kerken op het grondgebied van de gemeente, ook die van Peizegem, wordt het statuut van cultusruimte bewaard.

Geen enkele kerk wordt herbestemd of ontwijd. Wel worden er mogelijkheden geschapen om, naast de functie als cultusruimte, andere activiteiten (concerten, tentoonstellingen, …) mogelijk te maken. In Brusssegem wordt de mogelijkheid overwogen om er eventueel de bibliotheek in onder te brengen en in Peizegem zou de school gebruik kunnen maken van het kerkgebouw. Daarbij moet echter altijd de functie van cultusplaats gevrijwaard blijven.

Pastorieën

Zonepastoor Jean-Paul Gilliams (Norbertijnermonnik van de Abdij van Grimbergen) zal de pastorie van Ossel verder gebruiken om de parochies van Brussegem, Ossel en Hamme te bedienen. De pastorie van Brussegem is intussen verkocht aan de eigenaars van het kasteel Wolvendael. De pastorie van Merchtem wordt gerestaureerd en Koen Verheire, de nieuwe pastoor van de Pastorale Zone De Bron, neemt zijn intrek in de pastorie van Mollem.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk