“Plaatselijk een felle bui” (met foto’s)

In Merchtem werd zondag de 14de en laatste motorwijding gehouden. Met iets meer dan 500 deelnemers werd dicht tegen het record aantal deelnemers aangeschuurd. Organisator Luc De Ridder bevestigde in een kort maar emotionele toespraak dat het de laatste keer was. “We zijn begonnen met Pater Karel en we stoppen ook tegelijk met hem,” zei De Ridder in de microfoon voor het begin van de wijding.

Ook Pater Karel – zichzelf getrouw – had nog een mededeling voor de motorrijders. Hij waarschuwde voor een “plaatselijke bui die vrij hevig kan zijn”. Toen nam hij voor het laatst plaats op de brug die door de Merchtemse scouts gesjord was. Hij hanteerde twee kwispels terwijl zijn secondant af en toe stiekem een flinke ‘kluts’ uit een plastic emmer naar beneden donderde.

In een lange stoet trokken de grote en kleine motorvoertuigen aan Pater Karel voorbij. Ze kregen allemaal een zwiep van de kwispel over zich heen. Ondertussen was het feest op het parochieplein al in gang geschoten. De christelijke verenigingen lieten zich van hun beste kant zien en zorgden voor ambiance en vertier.

De opbrengst van deze laatste motorwijding, in de buurt van de 2.500 euro, zal geschonken worden aan de scouts voor de vele jaren dat zij zo’n stevige brug voor Pater Karel sjorden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk