Steltenlopers: van droog over de beek tot werelderfgoed?

Het gaat goed met de Merchtemse Steltenlopers. Na de grootste militaire taptoe in Moskou vorig jaar worden nu de laatste voorbereidingen getroffen om eind november Dubai aan te doen. Een zoveelste parel aan de al prachtige kroon van Merchtems grootste trots.Maar er is meer goed nieuws. Schepen van cultuur David De Valck, ondertussen een enthousiaste muzikant bij de Koninklijke Steltenlopers, gaat een aanvraag indienen om de Steltenlopers te laten erkennen als werelderfgoed. Een gedurfd initiatief maar één dat zeker kans op slagen biedt. De Valck schat dat het een jaar of twee kan duren vooraleer de Unesco zich over zo’n dossier uitspreekt.

70 jaar steltenlopers 04Uiteraard is voorzitter Roger Daelemans, en met hem de hele groep, niet afkerig van zo’n eretitel. Het zou de internationale reputatie van de Steltenlopers nog een extra boost geven. Ondertussen wordt ook al stilletjes nagedacht over een nieuwe versie van Merchtem op Stelten, een initiatief van wijlen Kris De Pauw, voormalig schepen van cultuur. Het zou de vierde editie worden.

Het steltenlopen in Merchtem begon omwille van zijn praktisch nut. Het gehucht Langevelde werd door overstromingen geregeld afgesneden van de dorpskern. Met stelten kon men door het water waden en toch de kern van het dorp bereiken. Bij de bevrijdingsstoet in 1945 werd dit thema aangegrepen door één van de deelnemende groepen: de Merchtemse Steltenlopers waren geboren.

Zeventig jaar later hebben ze alle hoeken van Europa én van de wereld gezien. Ze zijn fel gesmaakte gasten in tal van folkloristische stoeten en manifestaties. Niet alleen omwille van hun spectaculaire strapatsen op lage, hoge en héél hoge stelten maar ook omwille van hun legendarische gemoedelijkheid.

Waar ze ook komen worden ze omzwermd door mensen die hun bewondering niet onder stoelen of banken steken. Een ontmoeting met de Steltenlopers draait meestal uit op een echte verbroedering. En ze zijn ook steeds te vinden voor een goede grap. Iedereen kent het verhaal van het volkslied in Moskou en wie het niet kent moet maar eens een Steltenloper aanspreken.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk