Composteren kan je leren … in de tuinbouwschool

Ook in het onderwijs hebben de ‘groene vingers’ al lang hun intrede gedaan. Zeker in een school als de gemeentelijke tuinbouwschool. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat de school, samen met CompostKracht, een project ‘composteren’ opzet, voor leerlingen én buitenstaanders. KompostKracht is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant en  vijf afvalintercommunales.

Bij de voorstelling van het project werd CompostKracht vertegenwoordigd door Jan Godemont. Bart Van Belle vertegenwoordigde de werkgroep milieu van de tuinbouwschool. Zij vonden gehoor bij directeur Dirk Legroux en de schepenen De Valck (afvalbeileid), Elpers (secundair onderwijs) en Vandevelde (Peizegem).

Het te composteren materiaal wordt in de school op een betonnen vloer ingezameld. Wat te groot is wordt gehakseld en daarna wordt een composthoop opgezet. Met wat geduld en de nodige handigheid verandert het ‘groenafval’ haast vanzelf in een veel kleinere hoop compost die aan de grond kan worden toegevoegd.

Het composteren wordt niet alleen aan de eigen leerlingen aangeleerd. Het gemeentebestuur en de school zijn ook van plan op geregelde tijdstippen ‘compost cursussen’ te organiseren. Om de school te bedanken voor haar inzet kreeg ze van CompostKracht een compost thermometer. Op de open deur dag van 5 juni kan iedereen een kijkje gaan nemen bij een grote en een kleinere installatie.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk