De vraag van één miljoen

Op de gemeenteraad van maandagavond stonden de centen centraal wat op bepaalde momenten voor verbaal vuurwerk zorgde. De rekening 2014 voor het eerst volgens het nieuwe BBC systeem. ‘Op 31 december stond onze kasrekening in het rood,’ lichtte schepen van financiën De Valck (LVB) toe, ‘maar op 5 januari was de situatie weer positief. Een gevolg van het verkopen van aandelen die we in 2014 nog moesten volstorten maar die we begin 2015 weer konden verkopen’.

Ook een budgetwijziging en een aanpassing van de meerjarenplanning stonden op de agenda. ‘Belangrijk is,’ voegde schepen De Valck er nog aan toe, ‘dat we de belastingen niet verhoogd hebben en dat we de brandweerfactuur van 700.000 euro op één jaar tijd weggewerkt hebben’.

De Valck haalde in zijn toespraak ook uit naar de N-VA die in een publicatie had geschreven dat de schepen van financiën voor 1 miljoen aan interesten had laten liggen. ‘Bewijs mij zwart op wit, met papieren van de bank waar we dat miljoen kunnen halen en ik neem stante pede ontslag als schepen van financiën,’ maakte hij zich boos.

Kritiek

Uiteraard had de oppositie kritiek op het financieel beleid.

CD&V was betrekkelijk mild in haar oordeel: Joris Verspecht was blij dat het huis aan de Reedijk in 2014 niet was verkocht, minder blij omdat er in dat jaar minder investeringen waren en bezorgd om het feit dat er bij de Schone Merchtem belasting zoveel wanbetalers zijn.

N-VA, bij monde van Lieven Vanderstappen vroeg de naleving van de belofte om de opbrengst van de belasting op tweede verblijven integraal te besteden aan armoedebestrijding. Hij bekloeg zich ook over de ‘verstikkende hoogbouw’ in de gemeente en over het toenemend aantal belastingen (o.m. op allerlei automaten). Tenslotte vond hij het tekort op de rekening 2014 (meer dan 1,2 miljoen) in tegenspraak met de belofte de gemeente financieel gezond te houden.

Groenraadslid Rita Vandeloo merkte op dat de voorziene bedragen voor advocaten en deurwaarders de hoogte in gingen, dat ook de representatiekosten (o.m. de bonnetjes met kermis) bleven stijgen en dat de gemeente meer inkomsten genereert door eigendommen te verkopen.

Repliek

Schepen De Valck herhaalde nogmaals zijn betoog over een actief patrimoniumbeleid: ‘wij kopen o.m. gronden om die daarna aan betaalbare prijzen te verkopen maar wij verkopen ook eigendommen (als het Boonhof) die ons niet meer van dienst zijn’.

Burgemeester Eddie De Block tenslotte herhaalde ‘voor de laatste maal’ dat het systeem met bier- en drankbonnetjes tijdens de kermis ‘de vervanging is van de erg dure receptie waar enkel de bestuursleden van bijvoorbeeld een muziekvereniging konden van genieten. Met de drankbonnetjes belonen wij nu de muzikanten, juryleden, brandweer en politie, het Rode Kruis en anderen die bijdragen tot het succes van onze kermis’.

‘En als ik trakteer is dat met bonnetjes die ik uit mijn eigen zak betaal,’ voegde hij er aan toe. Schepen De Valck trad hem bij: ‘Kermis 2015 heeft mij persoonlijk meer dan 250 euro aan drankbonnetjes gekost.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk