Syrische vluchtelingen in Merchtem opgevangen

Vrijdag arriveerden in Merchtem vijf jonge mannen, vluchtelingen uit de zwaar getroffen stad Aleppo in Syrië. Ze werden opgevangen door het Merchtemse OCMW en ondergebracht in een LOI (lokaal opvang initiatief). Het gaat om een man en zijn minderjarige broer en nog eens drie broers. Heel veel informatie over de vijf is er nog niet, enkel de allerjongste spreekt een aantal woordjes Engels.

Integratie

Vorig jaar startte Merchtem met een integratieproject. Renaat Schoukens is integratie-ambtenaar. Onder impuls van de gemeente, het OCMW en Merchtem Multicultureel werd een vrijwilligersbeurs gehouden om vrijwillige hulpverleners te vinden. Hieruit kwamen twee ‘toeleiders’ (twee dames die elk een aantal talen machtig zijn en nieuwkomers willen begeleiden in het doolhof van de administratie.

Ghofran is zelf Syrische. Zij woont al een hele tijd in Merchtem en spreekt, naast Arabisch, ook zeer goed Nederlands. Zij werd ingeschakeld als ‘toeleider’. Dinsdag werd op het gemeentehuis een onthaal gesprek georganiseerd met de vijf nieuwkomers, toeleider Ghofran en Renaat Schoukens (integratie-ambtenaar van de gemeente) en Rudy Maetens (maatschappelijk werker van het OCMW).

Inburgeren

Merchtem heeft ook een inburgeringscoach die nieuwkomers gedurende zes maanden twee keer per maand begeleid om kennis te maken met Merchtem. Voor taallessen worden zij verwezen naar het CVO in Merchtem of Het Huis van het Nederlands in Asse. Ook het praatcafé Babbelut van Merchtem Multicultureel wordt nieuwkomers sterk aangeraden.

Krijgen

Asielzoekers krijgen geen geld. Zij krijgen enkel materiële steun (voedsel, onderdak, kleding en huisraad als dat nodig is) van de OCMW’s. Die worden op hun beurt vergoed door Fedasil. En het onderdak is geen luxeappartement of hotelkamer maar een kamer in een gefatsoeneerde oude woning in Merchtem, eigendom van het OCMW. Asielprocedures en opvang zijn bij wet geregeld en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft een plan opgesteld om de vluchtelingen te spreiden over de Belgische gemeenten.

Foto: De Syrische jongens melden zich aan bij integratie-ambtenaar Renaat Schoukens.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk