August De Boeck oogst succes op nieuwjaarsconcert

Zondagavond werd in de Merchtemse O-L-Vrouwkerk een nieuwjaarsconcert georganiseerd door het Merchtems gemeentebestuur. De Kamerfilharmonie van Vlaanderen bracht er balletmuziek o.l.v. dirigent Herman Engels.

Maar de vele Merchtemnaren waren vooral gekomen voor het Concerto voor Viool en Orkest van hun eigen August De Boeck. Dat werd meesterlijk uitgevoerd door de jonge violiste Svenja Van Driessche ondersteund door een al even enthousiaste kamerfilharmonie. Het minutenlange applaus was een bekroning voor het vele studeerwerk dat de soliste en het orkest erop hadden zitten.

Maar dirigent Herman Engels en schepen van cultuur David De Valck hadden nog een verrassing in petto voor de Merchtemnaren. Er werd niet één (zoals aangekondigd in de  programmabrochure) maar twee werken van De Boeck uitgevoerd. Herman Engels en de Kamerfilharmonie brachten immers de Dahomese Rapsodie van de meester. Dat werk van De Boeck haalt nog geregeld de Klara Top 100 van klassieke werken en prijkt daarmee tussen de allergrootste componisten. Een plaats die De Boeck zeker verdient, gezien de kwaliteit van zijn werk, stelt Herman Engels.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk