Handelskernen versterken om leegstand te vermijden

Het is een oud zeer. De komst van grote winkels, vaak een onderdeel van een grote keten, aan de in- en uitvalswegen van onze steden en gemeenten weegt zwaar op de leefbaarheid van de detailhandel in de kernen. Unizo Vlaams-Brabant en Brussel luidt nogmaals de alarmklok.

Unizo schetst een zorgwekkende evolutie: op vijf jaar tijd zijn er in Vlaanderen ruim 100 voetbalvelden aan waardevolle industrie- of KMO gronden ingenomen door winkelcentra aan de periferie van steden en gemeenten. In Vlaams-Brabant is er in die periode een stijging van maar liefst 366%. Het gevolg laat zich raden: drukke gewestwegen zijn volledig dichtgeslibd door het woon-winkelverkeer.

Handel over te nemenDat dit ten nadele gaat van de detailhandel in de stedelijke kernen en gemeenten, spreekt voor zich. De zogenaamde ‚Äėbaanwinkels‚Äô hebben een concurrentieel voordeel t.o.v. het betalend parkeren, de ingewikkelde bereikbaarheid en duurdere vestigingskost in het centrum.

Er¬†staat er nog altijd 250.000 m¬≤ winkelruimte aan bijkomende¬†winkels¬†buiten de handelscentra op de agenda. Het idee dat deze¬†nieuwe jobs gaan cre√ęren is een illusie. In de toekomst zal¬†er dus sprake zijn van enerzijds een verschuiving van aankopen en anderzijds een inkrimping¬†van het winkelapparaat¬†en concentratie van winkels” zegt Nancy Van Espen, regiodirecteur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.

Om steden leefbaar te houden pleit UNIZO er daarom voor om maximaal te investeren in het winkelen in de binnenstad. De ondernemersorganisatie vraagt aan lokale besturen om werk te maken van het afbakenen en concentreren van winkels in kerngebieden, het faciliteren en aanmoedigen van ontwikkelingen in de kern en een consequent en afgewogen vergunningsbeleid voor grootschalige detailhandelsontwikkelingen buiten de kern.

Verder kan de aanpak van leegstand  alleen slagen als onderdeel van een duidelijk detailhandelsbeleid. UNIZO pleit voor een planmatige aanpak op alle domeinen die een impact hebben op het winkelcentrum: bereikbaarheid, parkeerbeleid, pandenbeleid, communicatie en dus vooral ruimtelijke ordening. UNIZO vraagt om snel tot actie over te gaan. UNIZO rekent op het decreet integraal handelsvestigingsbeleid om ruimtelijke maatregelen mogelijk te maken.

Topartikels bij Goeiedag.be