Merchtemse verkavelingswegen krijgen een eigen naam

Op vraag van de hulpdiensten zullen alle verkavelingswegen een straatnaam krijgen. Verschillende van deze verkavelingswegen hebben een nietg-officiële naam als het Brusselbaantje, het Molenstraatje of de Oude Dendermondsebaan.

Omdat niet alle hulpdiensten (bijvoorbeeld de MUG-dienst van Neder-over-Heembeek) deze ‘volksnamen’ kennen, zullen alle verkavelingswegen nu een officiële straatnaam krijgen.

De verkavelingswegen in Peizegem worden genoemd naar bloemen, de verkavelingswegen in Brussegem naar vogelsoorten, enz… Met de aanpalende gemeenten dient overleg gepleegd gezien sommige wegen over de gemeentegrenzen lopen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels bij Goeiedag.be