Werken aan Merchtems recyclagepark schieten goed op (+ foto’s)

Nog maar pas werd de eerste steen van het nieuwe Merchtemse recyclagepark gelegd en toch zijn de werken al flink opgeschoten. Toch kwam die eerste steen er met een behoorlijke vertraging. De hoogspanningskabels zorgden ervoor dat de inrichting hertekend moest worden. Vandaag zijn al die beslommeringen vergeten en wordt al uitgekeken naar de plechtige opening in de maand oktober.

Voor de gebruikers wordt het allemaal wat makkelijker. ‘Gedaan met op ladders te klimmen met volle dozen of zakken in de armen,’ zegt schepen van milieu David De Valck, ‘Het recyclagepark is zo ontworpen dat je vanop heuphoogte je afval in de bakken kan deponeren’.

Fost Plus

Het nieuwe recyclagepark zal bestaan uit een betalend en een niet-betalend gedeelte. De aanleg van het park kost 1,3 miljoen euro waarvan 300.000 euro wordt betaald door Fost Plus. Dat recyclage niet alleen goed is voor de natuur maar ook voor de belastingbetaler bewijst de teruggave van 8.868 euro bij de eindafrekening van de verwerking van rest- en grof vuil.

Omdat Merchtem het zo goed doet bij het recycleren van afval, voldoet de gemeente aan de strengste eisen van Fost Plus. Dat leidt tot bijkomende financiële middelen voor de dienst preventie en duurzaamheid om extra projecten te lanceren in het kader van de verdere sensibilisering van de Merchtemse bevolking.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels bij Goeiedag.be