Verhuis Spits FM in de koelkast (update 2)

De algemene vergadering van de vzw Radio Trod, het bestuursorgaan van Spits FM, heeft beslist om de mogelijke verhuis naar Merchtem nog even in de koelkast te zetten en het alternatief – oud gemeentehuis Mazenzele – nog niet af te schrijven.

Blijkbaar lag het voor een aantal Opwijkenaren emotioneel zeer moeilijk om de eindregie van Spits FM naar Merchtem te verhuizen.

Als de vereniging het plaatje financieel rond krijgt, ze de garantie krijgt dat het gebruik van die lokalen voor een langere tijd is, en er voldoende helpende handen ter beschikking zijn en alles ook technisch in orde kan gebracht worden (stroomvoorziening, internet, telefonie…) zal de studio van Spits FM niet naar Merchtem verhuizen.

Een definitieve beslissing wordt genomen op een nieuwe algemene vergadering op een nog te bepalen datum na 28 juni (Singelpop). Het tijdelijke project Radio Merchtem tijdens Merchtem Kermis, dat los van deze verhuis staat, komt hierdoor niet in  het  gedrang.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk
Topartikels bij Goeiedag.be