Merchtemse Fame X3 met sluiting bedreigd

Nadat buurtbewoners een petitie ondertekenden waarin ze protesteren tegen het nachtlawaai van uit het café Fame X3 op de Varkensmarkt, dreigt burgemeester Eddie De Block ermee het café desnoods te zullen sluiten als er geen maatregelen worden genomen.

Uitbater Alain Saeijs is verrast door de petitie, weerlegt de beschuldigingen van zijn buren maar wil toch met hen en de gemeente en politie overleggen.

Het café opende een week of vijf geleden zijn deuren in het gebouw van het vroeger café De Maalderij. Sindsdien moest de politie al tweemaal tussenbeide komen om nachtlawaai te beteugelen.

Ook in de petitie wordt geklaagd over nachtlawaai. Burgemeester De Block dringt aan op snelle maatregelen om de geluidsoverlast in te perken, zoniet dreigt hij ermee het café te sluiten.

Zaakvoerder Saeys wil geen ‘last met de buren’ en is bereid tot overleg.