Provincie keurt RUP Merchtem goed

RUP MerchtemDe provincieraad heeft het ruimgelijke uitvoeringsplan (RUP) dat door de gemeente werd opgesteld definitief goedgekeurd. Hiermee wordt o.m. het licht op groen gezet voor het ontwikkelen van de Ginder-Ale site en diverse BPA’s met inbreiding en uitbreiding van de woonzone.

De nieuwe projecten die op stapel staan, zullen het inwonersaantal van de gemeente in de komende jaren aanzienlijk opdrijven: het project Matexi (oude voetbalpleinen), het project Maalderij, het project oude jongensschool in Peizegem en nog meer (Mieregemstraat, Huibout, …)