Geen belastingsverhoging in Merchtem

Op zijn website kondigt burgemeester Eddie De Block aan dat het resultaat van het begrotingsconclaaf van vorige maandag zeer positief is: in de komende jaren (de legislatuur loopt nog tot 31 december 2018) komt er geen verhoging van de personenbelasting of de onroerende voorheffing.

Er is wel gesnoeid in de uitgaven, aldus de burgemeester, maar de voorziene projecten zullen alle op het voorziene moment worden uitgevoerd.

De begroting zal eerst in de commissie financiën besproken worden om – nog voor het einde van het jaar – dan aan de voltallige gemeenteraad te worden voorgelegd.

Op de foto: schepen van financiën David De Valck en burgemeester Eddie De Block