Extra buurtwerker gericht op jongeren

De laatste jaren is er op bepaalde plaatsen regelmatig overlast geweest van enkele jongeren die problemen veroorzaakten. Om zowel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners als de behoeften van de jongeren aan te pakken, werkt lokaal bestuur Meise een beleid uit om de overlast aan te pakken en tegelijkertijd in dialoog met de jongeren te gaan. In dat kader wordt nu een extra buurtwerker ingeschakeld.

Sinds 2023 is er in Meise een stuurgroep in het leven geroepen om een beleid voor en met rondhangende jongeren in onze gemeente uit te werken. De bedoeling is om rondhangende jongeren in onze gemeente in kaart te brengen, jongeren te betrekken bij een beleid en oplossingen te vinden voor eventuele problemen. Heel wat verschillende diensten en betrokkenen maken deel uit van deze stuurgroep waaronder de jeugddienst, politie, sociale dienst, de bestaande buurtwerking, de dienst integratie en inburgering. Samen stelden zij een visietekst op die in maart werd goedgekeurd door het schepencollege.

Naar aanleiding hiervan wordt nu de huidige buurtwerking uitgebreid. Momenteel werken twee buurtwerkers in de wijken van Oppem en de Vlieten. Vanaf 1 juli krijgen zij versterking van een extra buurtwerker die op andere plaatsen dan deze wijken specifiek met jongeren zal werken. De jongerenwerker gaat vooral de straat op, observeert, maakt contacten, luistert. Stilaan zal samen met de stuurgroep een beleid tot stand komen dat werkbaar is voor jongeren en hun omgeving.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise