Wijziging rechtspositieregeling voor modern personeelsbeleid

Lokaal bestuur Meise wijzigt de rechtspositieregeling die de rechten en plichten van de personeelsleden regelt. Deze wijzigingen staan toe om beter in te spelen op de specifieke noden van het lokaal bestuur en om een moderner personeelsbeleid te voeren.

Het gaat onder meer voor versoepelingen in aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden. Daarnaast kiest Meise voor een verhoging van het aantal verlofdagen voor het personeel van het woonzorgcentrum van 26 dagen naar 30 dagen voor een voltijds personeelslid.

Burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA): “Lokaal Bestuur Meise zet met deze wijzigingen in op een eigentijdse en flexibele rechtspositieregeling, die de basis vormt voor een dynamisch en modern personeelsbeleid.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise