Incovo en Interza sluiten megacontract voor omzetting restafval in elektriciteit en warmte: “We doen erg goede zaak”

De intercommunales Incovo en Interza hebben een nieuwe megacontract voor restafval gesloten. Het restafval en grof vuil wordt in een moderne afvalenergiecentrale voortaan omgezet in elektriciteit en warmte. Dat gaat gepaard met een kostenbesparing die honderduizenden euro’s loopt.

De intercommunales zijn dit najaar in een nieuwe overeenkomst gestapt voor de verwerking van het huishoudelijk restafval voor de komende jaren. Partner in de overeenkomst is de Brugse intercommunale IVBO die een moderne afvalenergiecentrale uitbaat. Restafval en grof vuil worden omgezet in elektriciteit en warmte. Het Brugse AZ Sint-Jan ziekenhuis, het Brugse penitentiair complex, woonzorgcentra en een kinderdagverblijf worden al jaren verwarmd met duurzame warmte uit de afvalenergiecentrale. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijven, residenties en particuliere woonwijken aangesloten op het warmtenet.

“De voordelen zijn er niet enkel op duurzaamheids-, ook op economisch vlak doen we net als alle vennootgemeenten een erg goede zaak”, zeggen Eddy Vranckaert en Marleen Ral, voorzitters van Incovo en Interza. “Als samenwerkingsverband hebben intercommunales de expertise en het schaalvoordeel om sterke contracten af te sluiten. Dit is veel voordeliger dan wanneer gemeenten dit afzonderlijk zouden doen.”

“Door het gunstige contract verwachten wij een aanzienlijke daling van de kost voor verwerking van restafval”, vult directeur Jan Buysse van Incovo en Interza aan. “Dit zal daarom helpen om de sterk gestegen kosten voor afval, energie en personeel – als gevolg van de inflatie – terug wat te temperen.”

We spreken over 20.000 ton afval per jaar; ofwel de inhoud van ongeveer 1.000 afvalwagens. “Of het duurzaam is om die naar West-Vlaanderen te transporteren? Tot voor kort ging al dat afval naar de verbrandingsoven van Indaver in Doel. Dat was ook een hele afstand, en dan moest je nog de drukbezette Antwerpse ring over. Sowieso toont de koolstofbalans aan dat het CO2-effect van een duurzame verwerking met warmte- en elektriciteitswinning veel meer doorweegt dan de paar tientallen kilometers extra. Ook het feit dat we mee in het beheer van de afvalenergiecentrale stappen en dus zekerheid verwerven op de lange termijn is een enorme troef.”

De overeenkomst heeft een totale economische waarde van meer dan drie miljoen euro per jaar. “Incovo en Interza krijgen in ruil, naast de zeer scherpe tarieven, ook medezeggingschap in de uitbating van de afvalenergiecentrale IVBO in Brugge. De kostenbesparing ligt in de orde van grootte van honderdduizenden euro’s, wat ons toelaat om in het komende jaar niet te veel extra geld aan de gemeenten te vragen”, besluit Buysse.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise