Meise steunt Platform Samenlevingsdienst: “Zoekende jongeren helpen om talenten te ontwikkelen”

Lokaal bestuur Meise engageert zich om het charter van het Platform voor de Samenlevingsdienst te ondertekenen en de organisatie bekend te maken bij de jongeren in de gemeente. De Samenlevingsdienst biedt jongeren tussen de 18 en 25 jaar de mogelijkheid om zich gedurende zes maanden te engageren voor maatschappelijke projecten waarbij ze ook hun competenties kunnen versterken.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst werd in 2007 in België opgericht door enkele Waalse en Brusselse middenveldorganisaties. Sinds 2021 krijgen ook Vlaamse jongeren de kans om een Samenlevingsdienst te doen. Naast vrijwilligerswerk binnen de domeinen natuur, milieu en klimaat, zorg en welzijn, sport, cultuur en onderwijs krijgen ze, samen met andere jongeren, ook vormingen en individuele begeleiding en ondersteuning door een jongerenbegeleider en psycholoog.

Het programma biedt zoekende jongeren de gelegenheid om vaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor hun persoonlijke, sociale, professionele en maatschappelijke ontwikkeling. De jongeren doen levenservaring op, krijgen de tijd om gericht na te denken over hun toekomst, leren zichzelf beter kennen, ontwikkelen hun talenten en vinden hun plaats binnen een groep en een samenleving.

Het Platform voor de Samenlevingsdienst verwelkomt alle jongeren, inclusief de meer kwetsbare jongeren. Ze streven telkens naar een heterogene groep jongeren, uit andere sociale milieus, met een andere herkomst, een ander verhaal. Talrijke indicatoren benadrukken de sociale impact van de Samenlevingsdienst: 75% van de jongeren vindt binnen de 6 maanden na hun Samenlevingsdienst een job of start een opleiding.

Ann Van den Broeck, N-VA-schepen van Sociaal beleid, Jeugd en Gezin: “Sommige jongeren en jongvolwassenen zijn zoekende welke weg in te slaan voor de toekomst. Dit is een opportuniteit om uit te zoeken welke talenten ze willen ontwikkelen en welke richting ze willen uitgaan in het verdere leven. Vandaar dat het lokaal bestuur Meise dit waardevolle project onderschrijft en zich engageert om het Platform Samenlevingsdienst te ondersteunen door het charter te ondertekenen en het platform bekend te maken bij de doelgroep.”

Foto: Platform Samenlevingsdienst

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise