Uitbreiding fietsstraten en zone 30 in Westrode

In Westrode komt er een uitbreiding van de huidige zone 30-straten en van de fietsstraten. Ook de woonwijk nabij de school wordt zone 30.

“De voorbije jaren gebeurden al verschillende ingrepen in de buurt van de Gemeentelijke Basisschool Klim-Op in Westrode om de schoolomgeving veiliger te maken voor de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen”, zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Ruben Algaba (LB+).

Maar de maatregelen bleken onvoldoende: er waren nog teveel conflictsituaties waardoor fietsers en voetgangers verschillende keren moesten oversteken om veilig naar school te gaan. “Daarom werkte het gemeentebestuur samen met het onafhankelijk studiebureau Mint een plan uit om de belangrijkste knelpunten weg te nemen en de schoolomgeving veiliger te maken. Ook de school en de politiezone Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise (KLM) werkten mee aan het nieuwe plan.”

Zo komen er verschillende ingrepen. “De zone 30 wordt licht uitgebreid in de Jan Hammeneckerstraat ter hoogte van huisnummer 9 tot en met de Londerzeelsesteenweg ter hoogte van huisnummer 46 en de Westrodestraat ter hoogte van huisnummer 2.”

De fietsstraat wordt dan weer uitgebreid in de Jan Hammeneckerstraat ter hoogte van huisnummer 34 tot en met het kruispunt met de Londerzeelsesteenweg en de Westrodestraat. “Door deze ingreep hebben fietsers voortaan voorrang op dit kruispunt. In fietsstraten mogen automobilisten fietsers niet inhalen en geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.”

“Ook de trage weg die de Jan Hammeneckerstraat en de Londerzeelsesteenweg verbindt, zal vlotter en veiliger bereikbaar zijn voor fietsers die van Westrode komen. De woonwijk is door deze maatregelen nu ook opgenomen in de zone 30. Dit is een vastberaden keuze van het bestuur om de leefbaarheid in die wijk te waarborgen. Duidelijke wegmarkeringen zullen de routes aanduiden en het gebruik van de trage wegen stimuleren.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise