Herinrichting moet Nieuwelaan veiliger maken: werken van start op 6 maart

Wegen en Verkeer start vanaf maandag 6 maart met de herinrichting van de Nieuwelaan (N277) in Meise. Die wordt veel veiliger voor voetgangers en fietsers. De werken zullen duren tot begin juli.

“Tussen de kruispunten met de Vilvoordsesteenweg en de Kapellelaan krijgt de gewestweg veilige fietspaden, zes nieuwe bushaltes en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers”, legt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) ui. “Actieve weggebruikers op weg naar de Sinte Maartenschool, de Leertuin of het gemeenschapscentrum De Muze van Meise verplaatsen zich een stuk veiliger na de werken.”

De aannemer pakt de fietspaden en bushaltes apart aan en werkt afwisselend op de weghelft richting Wolvertem en richting Meise. Daardoor blijft de hinder beperkt en kan de Nieuwelaan tijdens de werken open blijven, zonder omleidingen. Tijdens de werken aan de bushaltes werkt de aannemer met een asverschuiving en versmalde rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. Wanneer het nodig is voor de veiligheid en het vlotte verloop van de werken, kan hij tijdelijk alternerend verkeer invoeren. Bestuurders kunnen dan beurtelings de werf passeren. De buslijnen 250, 251 en 821 kunnen vertraging oplopen door de versmalde rijstroken. Reizigers raadplegen voor hun vertrek dan ook best delijn.be/routeplanner.

Tijdens de aanleg van de nieuwe afgescheiden fietspaden blijven ook de bestaande fietspaden open voor fietsers. Wanneer de bushaltes aangelegd worden, zullen fietsers binnen de lokale werfzone van 200 meter even mee de rijweg moeten oprijden. Het oude fietspad wordt dan mee opgebroken. Binnen de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. voor alle verkeer.

“Dankzij de werken wordt het voor alle weggebruikers veiliger om zich via de Nieuwelaan tussen Wolvertem en Meise te verplaatsen”, vervolgt Peeters. “Nieuwe fietspaden achter de bomen zorgen ervoor dat fietsers afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer kunnen rijden. Ook de verschillende kruispunten worden overzichtelijker ingericht, met verkeerslichten voor het kruispunt met de Kardinaal Sterckxlaan. Bovendien krijgen de zes bushaltes in de projectzone een verhoogd perron om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kan in de toekomst iedereen makkelijk van en op de bus stappen.”

Foto: Google Street View

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise