Westrode Morgen: finaal voorstel wordt toegelicht op 18 januari

Het onderzoek om te komen tot een voorstel voor een nieuwe invulling voor de projectsite in Meise-Westrode gaat zijn laatste fase in. Een finaal voorstel van invulling wordt op 18 januari toegelicht.

Het onderzoeksteam legt de laatste hand aan een gewijzigd voorstel van invulling. Ze houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de bezorgdheden en randvoorwaarden van deskundigen, omwonenden en ge√Įnteresseerden, die ze ontvingen na de infomarkt en twee extra werktafels met experten. Het doel blijft tot een zo gedragen voorstel te komen, waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden.

Het voorstel dat momenteel op tafel ligt, behelst een invulling met open ruimte en ingrepen die een meerwaarde opleveren voor bewoners en omgeving. In het noorden wordt een beperkte zone voor lokale en duurzame bedrijvigheid voorgesteld, aansluitend op het geplande op- en afrittencomplex Londerzeel Zuid en dus zonder hinder voor de dorpskern in Westrode.

Op 18 januari nodigt het onderzoeksteam alle ge√Įnteresseerden uit. Het finale voorstel wordt toegelicht in woord en beeld. De infomarkt is doorlopend open van 18 tot 21.30 uur in zaal De Eendracht. Het onderzoeksteam geeft een mondelinge toelichting bij het voorstel om 18.30, 19.30 en 20.30 uur. Daarnaast is er een doorlopende tentoonstelling en liggen de plannen op tafel.

Tenslotte wordt dit voorstel als een gedragen visienota aan de Vlaamse Regering voorgelegd. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid wordt dan ook nauwer betrokken bij de volgende stappen. Het is de Vlaamse regering die uiteindelijk beslist over de herbestemming en de invulling van de site.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise