Opwaardering Westrodestraat als deel veilige schoolroute

Het gemeentebestuur van Meise heeft de Westrodestraat aangepakt. Het is vandaag een belangrijke verbindingsweg tussen de scholen van Westrode, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos. Dankzij een vernieuwde fietsoversteekplaats, betere omheining en verschillende manieren om autobestuurders te vertragen, moet het een veiligere weg naar school worden.

Al enkele jaren werd de Westrodestraat aangehaald als een knelpunt op vlak van mobiliteit. In 2021 belandde een kind in de Westrodestraat in een gracht waar het fiets- en voetpad geen scheiding met de gracht kent. Om zulke scenario’s tot een minimum te beperken, werden verschillende hekken geplaatst op de plek van het voorval.

In december 2021 werd er een rijbaankussen geplaatst in de Jan Hammeneckerstraat. Na een brief van de aangrenzende bewoners die hun bezorgdheid hadden geuit over de lawaaihinder en barsten aan hun woning door het onjuist gebruik van autobestuurders, werd beslist om dit verkeersremmende rijbaankussen te verplaatsen naar de Westrodestraat in het kader van de veilige schoolroute. Deze komt op voldoende afstand van de woningen te liggen en aan een voetweg die veel gebruikt wordt door schoolgaande kinderen.

Al enkele jaren ontving de gemeente klachten over de fietsoversteekplaats in de Westrodestraat. De toenmalige situatie was onoverzichtelijk en gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker. De zichtbaarheid was slecht, de wegversmalling maakte het lastig voor landbouwvoertuigen en bussen om te passeren en de oversteek was onduidelijk. Om deze problemen te verbeteren, werd de fietsoversteek heraangelegd.

Dankzij verkeersremmers daalt de snelheid van het verkeer sterk. Ze zorgen ook voor een attentieverhogend effect bij de oversteek. De zichtbaarheid van aankomende fietsers is met het nieuwe ontwerp zeer goed. De haakse oversteek zorgt er voor dat fietsers ook moeten afremmen en aan een trage snelheid de oversteek maken.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise