180 extra laptops voor gemeentelijke basisscholen

De scholen krijgen via de Digisprong van de Vlaamse overheid een mooi budget om fors te investeren in digitale middelen en zo een sprong vooruit te maken. De gemeenteraad van april keurde een eerste bestedingsronde van het voorziene budget in de gemeentelijke basisscholen goed. Hierdoor kunnen de vier gemeentelijke basisscholen vanaf volgend schooljaar 180 extra laptops in gebruik nemen.

Vlaanderen greep de coronacrisis aan om het forse bedrag van 375 miljoen euro te investeren in een grote Digisprong voor alle scholen, leerlingen en leerkrachten. De Digisprong wil een kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs realiseren om de volwassenen van morgen voor te bereiden op het functioneren in een technologische maatschappij.

“In het kader van deze Digisprong kreeg lokaal bestuur Meise in 2021 een eerste storting van 164.488 euro voor de aankoop van ICT-materiaal voor de vier gemeentelijke basisscholen”, zegt schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers (LB+). “Deze middelen dienen om via aankoop, huur, leasing of huurkoop toestellen voor de kleuters en leerlingen te voorzien.”

Er wordt verwacht dat deze middelen ingezet worden voor de versterking van de ICT-infrastructuur binnen de schoolmuren; toestellen voor gedeeld gebruik in het kleuteronderwijs en in het 1e, 2e, 3e, en 4e leerjaar; en een ICT-toestel voor elke leerling in het 5e en 6e leerjaar.

De gemeenteraad van april ging akkoord met de eerste afroep van 121.188 euro voor onder meer 180 laptops en bijhorende beveiligingshardware. Deze toestellen zullen gebruikt worden vanaf schooljaar 2022-2023. Later volgen nog bestellingen voor de besteding van de resterende subsidiemiddelen. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de scholen.

Foto: Pixabay

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise