Dialoogmarkt over ‘Westrode Morgen’

Er wordt verder gezocht naar een nieuwe invulling voor de projectsite net ten zuiden van de kern Westrode. Het onderzoeksteam stelde eind maart al haar rapport met vijf scenario’s voor. Deze week wordt er overlegd met alle betrokkenen en belanghebbenden tijdens een dialoogmarkt op 27, 28 en 29 april.

Het onderzoeksteam gaat in gesprek met alle betrokkenen en belanghebbenden. De maatschappelijke, ruimtelijke en financiële randvoorwaarden worden in al deze gesprekken meegenomen. Deskundigen en adviserende diensten van verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen geven ook hun aanvullingen tijdens werktafels. De resultaten van de gesprekken tijdens de werktafels en de dialoogmarkt vormen input voor het ontwikkelen van één of meerdere voorkeursscenario’s.

Op de dialoogmarkt wordt er ruimte gegeven aan de stem van de omwonenden en potentiële gebruikers van de site (bezoekers, recreanten, ondernemers, landbouwers, … ). Alle geïnteresseerden zijn welkom om langs te komen. Er wordt geluisterd naar suggesties, bezorgdheden en aanvullingen. Die worden meegenomen in de volgende stap van het onderzoek, samen met de aanvullingen en randvoorwaarden die deskundigen en adviserende diensten van verschillende beleidsniveaus naar voren brachten tijdens eerdere werktafels.

De dialoogmarkt vindt doorlopend plaats in De Zaal (Jan Hammeneckerstraat 57) op woensdag 27 april van 14 tot 20 uur, donderdag 28 april van 19 tot 22 uur en vrijdag 20 april van 14 tot 20 uur.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise