Geen bedrijventerrein in Westrode maar wat dan wel?

De site Meise-Westrode krijgt een nieuwe toekomst. Het gebied ligt net ten zuiden van de kern Westrode aan de oostzijde van de A12. De huidige bestemming als zone voor milieubelastende industrie wordt in vraag gesteld. Een onderzoeksteam kreeg de opdracht om haalbare mogelijkheden in kaart te brengen.

Het gebied werd in de jaren ’70 aangekocht met het oog op de ontwikkeling van een bedrijventerrein. Anno 2021 is dit soort industriezone niet langer de meest geschikte invulling. Daarom onderzoekt een multidisciplinair team nu welke invulling zowel maatschappelijk als economisch haalbaar én realiseerbaar is.

In dit onderzoek worden alle mogelijkheden en beperkingen van de site geanalyseerd, vanuit verschillende invalshoeken: ruimte, economie, landschap, mobiliteit, etc. Na een grondige analyse worden verschillende denkpistes voorgesteld die wenselijk en haalbaar zijn. Doel van het onderzoek is om een nieuwe geschikte invulling van deze zone te bepalen. In de eerste helft van 2022 worden ook werktafels en participatiemomenten georganiseerd. Hier kunnen geïnteresseerden hun goed idee toevoegen aan het onderzoek. Uiteraard worden ook de verschillende bestuurlijke niveaus (de gemeente, de provincie, Vlaamse Overheid) betrokken. De bedoeling is om in de zomer van 2022 een eerste stap af te ronden.

Meer informatie over het gebied, de voorgeschiedenis en de geplande stappen in het onderzoek, kan u lezen op www.westrodemorgen.be.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise