Oprit A12 aan Plantentuin sluit ‘op proef’ vanaf 6 december

Het Agentschap Wegen en Verkeer sluit, na overleg met het schepencollege van Meise, op maandag 6 december de oprit aan de Plantentuin van de A12 als proefproject af. Aan de oprit gebeurden de laatste jaren verschillende ongevallen met gewonden.

De huidige situatie aan de oprit van de A12 aan de Plantentuin in Meise is niet veilig: er zijn conflicten tussen auto’s en fietsen door de kruising van het fietspad met de oprit en tussen automobilisten onderling. De laatste jaren gebeurden er dan ook verschillende ongevallen met gewonden. Samen met verkeersdeskundigen is gezocht naar de oplossing die hier de beste veiligheid biedt voor alle weggebruikers en die snel en kostenefficiënt gerealiseerd kan worden, zonder grote verkeershinder te veroorzaken. Er werden verschillende alternatieven onderzocht en de best haalbare oplossing blijkt het afsluiten van die oprit te zijn.

Het proefproject start op 6 december nadat alle werkzaamheden met een significante impact op de verkeersstromen volledig afgerond zijn en er dus geen omleidingen meer in voege zijn. Het gaat dan concreet om de werken op de Windberg in Wemmel en de werken aan het kruispunt van de Vilvoordsesteenweg met de Ossegemstraat, die vorige week zijn opgestart.

De automobilisten uit de omgeving die de A12 willen nemen, kunnen gebruik blijven maken van de oprit in Wolvertem en de oprit Strombeek-Bever, of van de dichtstbijzijnde opritten van de Brusselse ring (de oprit Grimbergen of de oprit Romeinse Steenweg).

Om de verkeersdoorstroming vlot te laten verlopen aan de oprit in Wolvertem, is er een nieuwe verkeerslichtenregeling. De wachttijden aan de verkeerslichten zijn aangepast aan de verwachte verschuivingen en er zijn bijkomende ‘detectielussen’ in het wegdek geplaatst. Hierdoor wordt de verkeersdrukte aan de verkeerslichten live gemonitord, waardoor de regelaar de groentijd op de drukste assen van het kruispunt verlengt naargelang de actuele verkeersdrukte.

Door de komst van de sneltram en in het kader van de uitbouw van de A12 als volwaardige autosnelweg waarbij men het aantal op- en afritten wil beperken, zal de sluiting van de oprit er in de toekomst sowieso komen. Toch wil het schepencollege dat deze beslissing doordacht wordt genomen. Daarom werd er in overleg met AWV afgesproken om het afsluiten van de oprit eerst in een proefproject te stoppen. Een periode van drie maanden is voor AWV een minimale periode voor een goede evaluatie. Als er onvoorziene, onaanvaardbaar grote en niet bij te sturen problemen zouden optreden, kan het proefproject voortijdig beëindigd worden in samenspraak met de gemeente. Als blijkt dat de verkeerssituatie significant verslechtert, zal de afsluiting herbekeken worden. Zo niet, zal het Agentschap de oprit definitief afsluiten.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise