Grimbergen laat inwoners meedenken over ‘bibliotheek van de toekomst’

Grimbergen start een participatietraject op om burgers mee te laten nadenken over de vorm en de invulling van de nieuwe bibliotheek. De gemeente bouwt zoals bekend een nieuw administratief centrum in het centrum van Grimbergen. Hierin komt ook de nieuwe bibliotheek.

Momenteel werkt het ontwerpbureau aan de plannen. Voor de bibliotheek zal een ruimte van 1.000 m2 worden voorzien, verdeeld over 2 verdiepingen. Maar dit bouwvolume moet uiteraard nog een concrete invulling krijgen.

Het gemeentebestuur wil de nieuwe ‘bibliotheek van de toekomst’ zo vorm geven dat ze voldoet aan de noden en verwachtingen van de inwoners. Hierbij rijzen heel wat vragen en moet het meer zijn dan ‘boekje inleveren en boekje uitleveren’.

“Moet de nieuwe bibliotheek een plaats worden waar men kan lezen met een koffie of thee, studeren, op de computer werken en waar men elkaar kan ontmoeten?”, geeft cultuurschepen Philip Roosen (N-VA) als voorbeeld. “Moeten alle collecties behouden blijven? En moeten we blijven investeren in CD’s en DVD’s in tijden waar digitalisering hoogtij viert? Wat verwachten jongeren en wat verwachten de scholen?”

Om de juiste keuzes te maken start de gemeente met een participatietraject. “Tijdens het traject kan je tot eind november op verschillende momenten meedenken over de vorm en invulling van de nieuwe bibliotheek”, aldus Roosen. “We maken hiervoor gebruik van onze gloednieuwe participatietool. Deze tool zal vanaf nu frequent worden ingezet om de mening van de inwoners te kennen over concrete vragen, problemen en beleidsplannen.”

Tussen nu en midden november kan iedereen meedenken over de vorm en invulling van de nieuwe bibliotheek via grimbergendenktmee/bibliotheek

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise