Incovo en Interza belonen goede sorteerders: 25 euro gratis krediet voor recycleerbaar afval

Op de recyclageparken van Incovo en Interza veranderen de tarieven vanaf 1 januari 2021. Het systeem wordt logischer en eenvoudiger om toe te passen. Sorteren wordt ook beloond: ieder gezin krijgt 25 euro gratis krediet om recycleerbaar afval zonder kosten aan te voeren naar het recyclagepark. Ook voor het gevaarlijke asbest geldt dat je jaarlijks een vaste hoeveelheid gratis mag aanleveren.

Voor wie heel veel afval aanvoert naar het recyclagepark, worden de tarieven hoger. De overheid verplicht Incovo en Interza om hiervoor steeds meer de werkelijke kost aan te rekenen, zoals ze die ook betalen aan de verwerkers.

Voorheen werd het afvaltarief bepaald door het voertuig waarmee je kwam. Met een grote aanhangwagen betaalde je altijd het hoogste tarief, zelfs al had je amper afval bij. Dat verandert. Voortaan betaal je een tarief op basis van het volume van het aangebrachte afval. Voor groot restafval (niet recycleerbare zetels, matrassen, …), asbest en gemengd bouwafval geldt het hoogste tarief. Voor recycleerbaar afval (hout, groen, harde plastic, steen, …) betaal je minder. Papier en karton, isomo, frituurolie, verfpotten, batterijen, KGA, elektrische apparaten, herbruikbare spulletjes, metaal, lampen en folies blijven gratis.

Ook andere afvaltarieven wijzigen licht in 2021. Het ophalen aan huis van groot restafval (vroeger grof vuil genoemd) wordt iets goedkoper.

Belangrijk om weten is ook dat de inwoners van de Incovo- en Interza-gemeenten vanaf 1 april 2021 alle plastic verpakkingen mee in de blauwe pmd-zak moeten doen. Er zal hierdoor heel wat plastic afval uit de restafvalzak verdwijnen, die hierdoor gemiddeld ook zwaarder zal worden. Daarom komen er vanaf 1 april nieuwe, kleinere restafvalzakken. Vandaag is het gemiddelde gewicht van de restafvalzak 8 kg en dit dient ook in de toekomst zo te blijven. De prijs van de afvalzak blijft dezelfde, zowel voor pmd als voor restafval. Een gemiddeld gezin zal door de invoering van de P+MD minstens tien euro per jaar op afvalkosten kunnen besparen.

Bezoekers van het recyclagepark krijgen vanaf december een brochure met uitleg over het nieuwe systeem. Ook in de afvalkrant en -kalender zal je er alles over kunnen lezen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise