Studie naar ecoduct over of ecoduct onder A12 ‘prioriteit’

Komt er binnen afzienbare tijd een ecoduct of – tunnel die beide zijden van de A12 verbindt? Het ziet er meer en meer naar uit. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en de minister van Mobiliteit en Openbare Werken ondertekenden zopas het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO). Dat plan bevat 15 projecten langs gewestwegen die de komende vijf jaar de leefgebieden van dieren opnieuw met elkaar zullen verbinden. Ook de ontsnipperingsstudie naar een ecotunnel- of -brug die het gemeentebestuur van Meise en Natuurpunt al langer vragen is er in opgenomen.

Gemiddeld komt een dier op zijn tocht door het landschap om de 300 meter een weg tegen. Dat komt onder andere door lintbebouwing en de daarmee gepaard gaande verspreiding van allerhande activiteiten in het landschap. Die situatie noemen we ‘versnippering’. Een versnipperd landschap heeft heel wat nadelige gevolgen voor dieren en planten en zo uiteindelijk ook voor de mens. Ontsnipperende maatregelen hebben het grootste effect als deze de grootste barrières opheffen. Dat zijn veelal onze gewestwegen en snelwegen.

Natuurpunt en het gemeentebestuur van Meise sloegen de handen in elkaar en vroegen om de haalbaarheid van een ecotunnel of -brug op de A12 tussen Wolvertem en Westrode te onderzoeken. “Dit is immers het laatste deel open groene ruimte tussen Brussel en Antwerpen”, aldus burgemeester Gerda Van den Brande (N-VA). Aan die vraag geeft de Vlaamse regering nu gevolg. De Vlaamse regering voorziet 250.000 euro voor het project en gaat de mogelijkheden onderzoeken. “Het hoge aantal reeën dat wordt dood gereden op de A12 toont aan dat er nood is aan een ecotunnel of -brug”, zegt schepen van leefmilieu Jonathan De Valck (N-VA).

Met het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering slaan minister Demir (bevoegdheid voor Omgeving) en minister Peeters (bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken) nu ook structureel de handen in elkaar om de knelpunten aan te pakken. Deze knelpunten werden verzameld in een databank en kregen een prioriteitsscore op basis van ecologische criteria en haalbaarheidscriteria. Een bijkomende inspanning om het aantal investeringen op te drijven is bovendien aangewezen om de vergelijking met de buurlanden te kunnen doorstaan.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Dit is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid omdat we overstekende dieren zoals everzwijnen voorkomen, maar we versterken ook onze ecosystemen door onze grote natuurgebieden met elkaar te verbinden tot een samenhangend netwerk.”

Foto: archiefbeeld Natuurpunt Meise

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise