Kanjers van Vrouwen delen azalea’s uit

Vzw Kanjers van Vrouwen vzw heeft begin deze maand heel wat mensen gelukkig gemaakt met een mooie azalea van de Kom op tegen Kanker-plantenactie.

“Dat het een bewogen jaar is voor iedereen zal niemand ontkennen”, zegt Valérie De Knop. “Een uitstekende reden vonden wij om speciale mensen eens extra in de bloemetjes te zetten. Het uitdelen van 200 azalea’s vervangt een beetje ons jaarlijks ontmoetingsmoment dat dit voorjaar noodgedwongen werd opgeschort wegens corona. Deze activiteit, een kleine attentie die door iedereen heel hartelijk werd onthaald, deed deugd in deze, voor veel personen, eenzame tijd. Zo werden er plantjes uitgedeeld aan meerdere patiënten waarbij het laatste jaar de diagnose kanker werd vastgesteld.”

Ook de dames die 3 jaar geleden meewerkten aan onze kalender, die werd uitgebracht naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van onze Vzw, werden bedankt met een witte of roze azalea. “We betreuren en gedenken in het bijzonder 5 dames die inmiddels de strijd tegen kanker verloren. Hun plantje werd bezorgd bij de naaste familie.”

Verder werden de vrijwilligers, die zich reeds jaren inzetten en helpen bij een goed verloop van de jaarlijkse brunch, niet vergeten. Ook het verzorgend personeel van het Wit-Gele Kruis werden in de bloemetjes gezet. Tenslotte werden (azalea) plantenschalen bezorgd aan alle woonzorgcentra in onze gemeente, de dokterspraktijken en apothekers.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise