Tijdelijke verkeersmaatregelen om centrum autoluwer te maken worden definitief ingevoerd

De tijdelijke verkeersmaatregelen in het centrum, waaronder enkele knips van enkele straten om het centrum autoluwer en veiliger te maken, worden definitief ingevoerd na een positieve evaluatie. Ondertussen hopen de handelaars van de Bloklaan dat er naar hun grieven geluisterd wordt.

Aan het begin van de zomervakantie voerde het gemeentebestuur van Asse een tijdelijke verkeerssituatie in om het centrumgebied autoluwer en verkeersveiliger te maken. Zo kwam er onder meer een knip van het Hofveld ter hoogte van het ziekenhuis en het Muurveld ter hoogte van de rotonde. “Het doel was om het autoverkeer van het fietsverkeer te scheiden omdat heel wat straten in het centrum nog niet over een afgescheiden fiets- en voetpad beschikken”, verklaart burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) het proefproject. De proefopstelling bleef drie maanden staan en werd ondertussen geëvalueerd door onder meer buurtbewoners, handelaars, scholen en het ziekenhuis. “Ruim 300 Assenaren vulden de enquête in met een goede respons over de verschillende straten waar de maatregelen werden ingevoerd.”

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat zestig procent de ingevoerde maatregelen veilig vindt en voorstander is van een definitieve invoering. 83 procent van de ondervraagden pleiten voor nog meer veilige fiets- en voetgangersverbindingen in het centrum. “We gaan de tijdelijke maatregelen alvast definitief doorvoeren en gaan aan de slag met de opmerkingen. Zo moeten we de knips nog zichtbaarder maken, bijvoorbeeld via verlichting. De knips worden ook fietsvriendelijker gemaakt zodat ook bakfietsen veilig kunnen passeren”, aldus burgemeester Van Elsen.

Parkeerplaatsen

UIt de enquête blijkt ook dat tachtig procent tevreden is met de parkeergelegenheid in de buurt. Maar de handelaars in de Bloklaan stellen zich toch vragen bij dat cijfer. “Voor onze klanten is het belang van een parkeerplaats in de buurt van de winkel zeer groot. Door de verschillende knips moeten ze nu meer rondrijden. Als ze dat te lang moeten doen, gaan ze elders shoppen”, klinkt het bij de handelaars.

Ze houden hun hart dan ook vast voor de geplande herinrichting van de Bloklaan, Muurveld en Hofveld die vanaf volgend jaar zou starten. “De eerste plannen trokken echt op niks. Men wou de Bloklaan éénrichting maken richting Nieuwstraat maar bussen zouden wel in beide richtingen mogen rijden. De huidige parkeerplaatsen zouden sneuvelen met enkel nog wat plaatsen in het midden van de rijweg, dat zou levensgevaarlijk zijn”, vertelt Peter De Wilde van café ‘t Spreekuur.

Rot

Dat de Bloklaan dringend heringericht moet worden, daar zijn de handelaars het wel over eens en ook over de enkelrichting is consensus. “De straat is compleet rot en er is geen deftig voet- of fietspad. Het is goed dat dat aangepakt wordt. Maar het aantal parkeerplaatsen mag niet minderen in het belang van de handelaars. Door corona beleven we al geen makkelijk jaar en herinrichting die volgend jaar zal starten kan voor sommigen misschien de doodsteek worden. We hopen dus dat de eerdere plannen voor de herinrichting aangepast werden”, zegt Peter die in naam van de handelaars op de Bloklaan over enkele weken op gesprek gaat bij de burgemeester.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk