Geurhinder houdt Rossem in de ban

In Rossem bij Wolvertem is er commotie. Een vijftigtal buurtbewoners klaagt er over hevige geurhinder. Die is volgens hen afkomstig van een opslagtank van plantaardige mest van het landbouwbedrijf Agroservice.

De buurtbewoners stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar er een beroepsprocedure werd gestart tegen de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van een mestopslagplaats met een capaciteit van 4,4 miljoen liter plantaardige meststoffen. Die vergunning werd eerder zowel door de gemeente als door de provincie toegekend. De klachten gaan niet alleen over de stank maar ook over lawaai- en stofhinder. “Het bedrijf is te grootschalig om zo dicht bij Rossem-dorp te liggen.”, klinkt het.

Het gemeentebestuur spreekt van een complex dossier. “We willen tot een structurele oplossing komen zodat de hinder vermindert. We gaan ook beperkende maatregelen bespreken.”

Het bedrijf Agroservice geeft toe dat er geurhinder is, maar zegt dat die sporadisch is en dat men nog in een soort testfase zit.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise