Participatiemoment RUP Sancta Maria verplaatst

Het participatiemoment omtrent het RUP Sancta Maria dat gepland was op woensdag 6 mei wordt voorlopig verplaatst naar 18 juni.

De gemeente Meise wenst met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) herziening 1 Sancta Maria een gedeeltelijke herziening van het bestaand RUP Sancta Maria door te voeren. De oorspronkelijke voorschriften van deze zones in het RUP ‘Sancta Maria’ worden vervangen door nieuwe voorschriften. In de zone GWB2 wordt een woonproject mogelijk gemaakt met een verweving van zowel sociale als niet sociale woonentiteiten en een aanbod aan ondergronds parkeren.

De zone G3 wordt herwerkt naar een groene long binnen het centrum van Wolvertem. Daarnaast wordt het algemeen voorschrift over parkeren geactualiseerd aan de huidige inzichten.

Door de maatregelen inzake het coronavirus op het vlak van ruimtelijke planning werd de termijn van publieke raadpleging opgeschort. De publieke raadpleging zal opnieuw opgestart worden van 7 mei tot en met 29 juni.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise