Schoolomgevingen Meise worden veiliger

De gemeente gaat vier schoolomgevingen veiliger maken voor zwakke weggebruikers en scholieren. Het krijgt daartoe van de Vlaamse overheid 73.047 euro aan subsidies. Na overleg met de scholen werd door een studiebureau een actieplan opgesteld.

Het gaat om De Leertuin, de Sinte-Maartenschool, het schooltje van Oppem en Klim Op in Westrode.

“De Leertuin krijgt een schoolstraat”, legt schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) uit. “Daarvoor wordt een automatische slagboom aan de ingang van de parking aan de Brusselsesteenweg geplaatst. Die zal dus niet meer toegankelijk zijn tijdens de start- en einduren van de school. Ook komen er een bijkomende fietsenstalling en een veilige doorgang voor voetgangers en fietsers.”

“Er komt bovendien op de parking aan de sporthal een detectiesysteem, zodat men aan de ingang van de Brusselsesteenweg op een bord kan aflezen of de parking achteraan vol staat of niet. Dit om het manoeuvreren op de parkeerplaats te beperken.”

Ook de chaotische toestanden aan het schooltje van Oppem moeten binnenkort verleden tijd zijn. “De Kiss&Ride-zone in de Oppemkerkstraat wordt aangepast. Dan kan ook de schoolbus daar parkeren en niet meer in de smalle Processieweg. Het trottoir in de Oppemkerkstraat wordt verbreed tot 1,5 meter”, zegt Thaelemans. “De Processieweg en de Pastoriestraat worden ingericht als fietsstraat. Er komt een parkeer- en stationeerverbod, een deel wordt enkele richting. Er komt tevens een verbod van doorgaand vrachtverkeer boven de 3,5 ton.”

Ook aan de Klim Op in Westrode worden heel wat aanpassingen gedaan. “Daar komt een fietsstraat met zone 30, het voetpad wordt omgevormd tot een gemengd fiets-voetpad. En er komen nieuwe overdekte fietsenstallingen.”

Aan de Sinte-Maartenschool in Meise centrum tenslotte wordt de Bouchoutlaan bij het begin en einde van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. “Dat gebeurt door de plaatsing van een automatische slagboom aan de zijde van de Brusselsesteenweg.”

Tegen eind juni 2020 zouden alle aanpassingen voltooid moeten zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise