OCMW wil kwetsbare gezinnen beter begeleiden

Om kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar beter te kunnen begeleiden, richtte het OCMW Meise samen met verschillende organisaties het ‘geïntegreerd breed onthaal’ op.

Kwetsbare gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar vinden niet altijd de juiste weg binnen de zorg- en hulpverlening. Het is niet gemakkelijk om een overzicht te krijgen van de rechten en sociale voordelen waarop hun gezin recht heeft. Ze weten niet welke de rechten en/of sociale voordelen zijn waarop hun gezin recht heeft. Daardoor mist het kind kansen op het vlak van opvoeding en ontwikkeling.

De diensten voor maatschappelijk werk van de mutualiteiten, het CAW Halle-Vilvoorde en het OCMW/Sociaal Huis van omliggende gemeenten beslisten om de handen in elkaar te slaan binnen één Geïntegreerd Breed Onthaal, GBO genoemd. Binnen dit GBO bundelen deze partners hun verschillende krachten en ervaringen in één team.

Het GBO-team gaat samen op maat van het gezin met hen aan de slag op verschillende levensdomeinen zoals werk, opvoeding, geldzaken,… Door deze intensieve ondersteuning en begeleiding brengt het GBO-team leemten in kaart en leidt het gezin toe naar nog ontbrekende rechten en/of sociale voordelen. Dit versterkt de kracht en mogelijkheden van het gezin waardoor het kind zich binnen een nog veiligere omgeving kan ontplooien.

Het GBO-team neemt zelf met deze gezinnen contact op door een intensievere samenwerking op touw te zetten met organisaties zoals scholen, politie, Kind & Gezin, CLB,… Het GBO-team gaat weldra van start met het leggen van intensieve contacten naar deze organisaties.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise